Game bóng đá mobile | Ứng dụng cờ bạc trực tuyến

Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Giới thiệu

Bản quyền thuộc về Game bóng đá mobile | Ứng dụng cờ bạc trực tuyến

Quyết định thành lập:3406/QĐ-UBND ngày 18/12/2006 về việc thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình.

a. Cơ cấu tổ chức:

Ban Giám Đốc: 03 (01 giám đốc, 02 phó giám đốc):

- Có 04 phòng chức năng và 01 Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang

- 13 Khoa lâm sàng  

- 05 Khoa cận lâm sàng.                                    

b. Nhân lực:

Hiện có tổng số 137  CBCNV. Trong đó

          - Bs chính: 02; CKI: 19; BSĐK: 09; Bs CKIYHCT: 01; BsYHCT: 02; Bs đang học CKI: 02; Dược sỹ CKI: 01; Y sỹ YHCT: 01; Y sỹ đa khoa: 06; CN điều dưỡng: 19; Cao đằng điều dưỡng: 35; Trung cấp điều dưỡng: 04; Cử nhân PHCN: 01; Cử nhân NHS: 07; Cao đẳng NHS: 04; Cử nhân KTV: 03; Cao đẳng KTV: 01; Trung cấp KTV: 02 Dược ĐH: 06; Dược cao đẳng 01; Dược trung cấp 01; Đại học KT: 04; Kế toán Trung cấp: 01; Cử nhân CNTT: 01; Văn thư: 01; Hợp đồng 68: 03.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

 

Bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình được thành lập ngày 18/12/2006 theo Quyết định 3406 của UBND tỉnh do Bác sĩ Hoàng Văn Tháy làm Giám đốc. Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình là đơn vị hành chính sự nghiệp với chức năng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và phòng chống dịch, bệnh; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Y tế tỉnh; sự phối hợp hiệp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng Y tế huyện. Khi thành lập Bệnh viện Đa khoa huyện có 8 Phòng,  Khoa chức năng:

- Phòng Tổ chức Hành chính

- Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Phòng Y tá Điều dưỡng.

- Khoa Khám bệnh

- Khoa Ngoại, Sản.

- Khoa Nội, Nhi, Truyền nhiễm.

- Khoa Dược, Vật tư, Thiết bị Y tế.

- Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh.

 Đội ngũ cán bộ Bệnh viện có 48 cán bộ (trong đó có 11 Bác sỹ, 1 Dược sĩ đại học, 14 Y sỹ). Trước yêu cầu lãnh đạo công tác Đảng, công tác chính trị, Chi bộ Bệnh viện Đa khoa huyện được thành lập với 12 đảng viên, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy; Đ/c Hoàng Văn Tháy, Giám đốc Bệnh viện làm Bí thư Chi bộ.

Ngay sau khi thành lập, Chi bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện đã khẩn trương ổn định tổ chức, cán bộ các Khoa, Phòng chức năng, các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên; xác định Kế hoạch công tác, Quy chế hoạt động; duy trì trực ban, trực ca 24/24 giờ, đón tiếp bệnh nhân đến khám và điều trị. Trong giai đoạn 2007-2010 mặc dù cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa yếu; được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chỉ đạo chặt chẽ của Sở Y tế tỉnh; đội ngũ y, Bác sĩ Bệnh viện Quang Bình đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Kế hoạch công tác khám, chữa bệnh hàng năm luôn vượt chỉ tiêu trên giao; từng bước nâng cao hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ và nhân các dân tộc. Các tiêu chí xây dựng Bệnh viện từng bước được nâng lên.

 

Thời kỳ thành lập Bệnh viện.

  1. Thời kỳ 2006 – 2010

Cùng với sự hình thành các ngành nội chính, các cơ quan đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện, Trung tâm Y tế huyện Quang Bình được thành lập với nhiệm vụ chức năng chính là quản lý Nhà nước về công tác Y tế; tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, bệnh; khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Đầu năm 2004 Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận Phòng khám đa khoa khu vực Yên Bình, 12 Trạm Y tế xã của huyện Bắc Quang, 2 Trạm Y tế xã của huyện Hoàng Su Phì và 1 Trạm Y tế xã của huyện Xín Mần với 101 cán bộ nhân viên (trong đó có 10 Bác sĩ, 32 Y sĩ: Tại Trung tâm Y tế huyện có 35 cán bộ CCVC). Chi bộ Đảng Trung tâm Y tế huyện được thành lập với 10 Đảng viên.

Trong điều kiện mới thành lập, cơ sở vật chất còn nghèo nàn tạm bợ, hầu như chưa có gì, nhà cửa lán trại đều là nhà gỗ lợp Bro xi măng dựng tạm; Trung tâm Y tế huyện vẫn đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, phòng chống dịch, bệnh. Năm 2004 khám và điều trị cho 5.338 lượt người; năm 2005 khám và điều trị cho 6.844 lượt người; năm 2006 khám và điều trị cho 7.329 lượt người. Bình quân mỗi năm, Phòng khám đa khoa Quang Bình và 15 Trạm Y tế xã, khám và điều trị cho khoảng 50.000 lượt người.

Đến năm 2006 Trung tâm Y tế huyện có 4 Khoa, Phòng chức năng (Phòng tổ chức hành chính - Phòng kế hoạch, tổng hợp - Khoa Dược xét nghiệm - Khoa Phòng khám trung tâm với 30 giường bệnh, và Đội vệ sinh phòng dịch; đội BVBMTE - KHHGĐ. Đội ngũ cán bộ có 133 người; trong đó có 73 cán bộ viên chức, 60 người làm hợp đồng: Cán bộ Y Tế thôn, bản có 130 người. Nhằm đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, năm 2006 Bộ Y tế và Tỉnh ủy Hà Giang triển khai thực hiện Nghị định 171 và 172 của Chính phủ, tăng cường công tác tổ chức Ngành Y tế tuyến huyện với việc tái thành lập các Bệnh viện đa khoa huyện, các Bệnh viện Đa khoa khu vực, các Phòng khám khu vực và củng cố tổ chức các Trung tâm Y tế huyện, thị. Trung tâm Y tế huyện Quang Bình được chia tách thành 02 đơn vị gồm: Bệnh viện đa khoa; Trung tâm Y tế dự phòng.

  1. Thời kỳ 2011 – 2016.

Trong giai đoạn 2011-2016, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục, chính trị tư tưởng Gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện 12 điều Y đức cho cán bộ đảng viên, CCVC trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tổ chức cán bộ, xây dựng "Đảng bộ TSVM" cơ quan đơn vị đạt “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”. Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đề ra nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp thực hiện với mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm hài lòng người bệnh theo tinh thần Chỉ thị số 05, Quyết định số 4858 của Bộ Y tế; thực hiện quản lý chất lượng Bệnh viện theo bộ tiêu chí của Bộ Y Tế.

Đáp ứng yêu cầu lãnh đạo ngày càng phát triển của Bệnh viện, trên cơ sở Chi bộ Bệnh viện, ngày 12/10/2012 Huyện ủy Quang Bình quyết định thành lập Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện; chỉ định BCH lâm thời gồm 8 ủy viên do Đ/c Hoàng Văn Tháy, Giám đốc Bệnh viện làm Bí thư Đảng bộ. Khi thành lập, Đảng bộ có 31 đảng viên sinh hoạt ở 4 Chi bộ cơ sở. Đây là một mốc phát triển mới đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng của Bệnh viện. Ngay sau ngày thành lập, Ban Chấp hành Đảng ủy đã tập trung nghiên cứu Đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Đảng ủy các cấp; nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện về khám, chữa bệnh cho nhân dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân. Trên cơ sở đó đề ra Chương trình, Kế hoạch lãnh đạo cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu xây dựng Bệnh viện vững mạnh, đạt chuẩn Bệnh viện hạng III tiến tới đạt chuẩn Bệnh viện hạng II. Kết quả kiểm tra hàng năm Bệnh viện luôn đạt mức khá; Đảng bộ Bệnh viện luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ TSVM”; Bệnh viện được công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.

...........

Giờ làm việc

Thứ 2 - thứ 6

Sáng: 07h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h30

Hướng dẫn khám chữa bệnh Đăng ký KCB
Thư viện Video

Video

Website đơn vị trực thuộc
Thăm dò ý kiến