Game bóng đá mobile | Ứng dụng cờ bạc trực tuyến

Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn bản tỉnh Hà Giang

Bao gồm: văn bản của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các Sở, Ban, ngành

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
51/TB 21/11/2023 51/TB Thông báo mời báo giá sửa chữa máy
Số: 44/2017/TT-BYT 29/08/2018 Số: 44/2017/TT-BYT Thông tư sửa đổi thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán quỹ BHYT
240/TB-BYT 15/04/2018 240/TB-BYT 240/TB-BYT V/v thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai ứng dụng CNTT