Game bóng đá mobile | Ứng dụng cờ bạc trực tuyến

Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn bản UBND Tỉnh

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
2183/QĐ-UBND 07/11/2017 2183/QĐ-UBND V/v phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang
4498/UBND-NC 07/11/2017 4498/UBND-NC V/v sửa đổi bổ sung một số nội dung hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ công chức viên chức
2185/QĐ-UBND 30/10/2017 2185/QĐ-UBND V/v ban hành mã định danh của các cơ quan đơn vị tỉnh Hà Giang
4242/UBND-NC 25/10/2017 4242/UBND-NC V/v triển khai chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ
2070/QĐ-UBND 23/10/2017 2070/QĐ-UBND V/v Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đình Dích giữ chức vụ Phó Giám dốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
2092/QĐ-UBND 20/10/2017 2092/QĐ-UBND V/v quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2045/QĐ-UBND 10/10/2017 2045/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác đào tạo theo chế độ cử tuyển của tỉnh Hà Giang
1797/QĐ-UBND 29/09/2017 1797/QĐ-UBND V/v tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển Hà Giang cho các cá nhân thuộc ngành Y tế tỉnh Hà Giang