Game bóng đá mobile | Ứng dụng cờ bạc trực tuyến

Bệnh viện ĐK Quang Bình logo

Văn bản chung

Số/ký hiệu Ngày CB Trích yếu
139a 20/09/2019 139a Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Quang Bình giai đoạn 2019-2020
1506/BHXH-GĐBHYT 10/11/2017 1506/BHXH-GĐBHYT V/v thay đổi định dạng file XML theo quyết định 4210/QĐ-BYT
07/HD-LN 30/10/2017 07/HD-LN V/v tổ chức thực hiện BHYT cho các đối tượng được ngân sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Hà Giang
1407/BHXH-GĐBHYT 25/10/2017 1407/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2018
1123/SNV-CCVC 24/10/2017 1123/SNV-CCVC V/v Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp